krynica morska -bursztyn


Krynica Morska,  w Krynicy Morskiej liczne hotele i pensjonaty nad morzem, krynica morska hotele nad morzem bałtyckim,   hotele w krynicy morskiej nad morzem,   krynica morska noclegi w pensjonatach i willach,  noclegi krynica morska w pensjonatach i willach, noclegi w krynicy morskiej nad morzem bałtyckim,    noclegi krynicy morskiej to hotele,              pensjonaty,wille i ośrodki wczasowe,  krynica morska hotele nad polskim morzem, krynica morska pensjonaty z klimatyzacją, krynica morska wille nad morzem,  wille w krynicy morskiej ,  noclegi nad morzem na mierzei wiślanej, tanie noclegi nad morzem w hotelach i pensjonatach,  pensjonaty krynica morska nad morzem, hotele krynica morska nad polskim morzem,  tanie hotele morze, tanie pensjonaty krynica morska, willa krynica  morska nad morzem, tanie wille nad morzem krynica morska, noclegi krynica morska blisko morza,noclegi blisko morza tanio,krynica morska wczasy z dzieckiem,

KRYNICA MORSKA    W KRYNICY MORSKIEJ     HOTELE KRYNICY MORSKIEJ     NOCLEGI KRYNICY MORSKIEJ     KRYNICA MORSKA NOCLEGI NAD MORZEM

KRYNICA MORSKA HOTELE     KRYNICA MORSKA PENSJONATY      KRYNICA MORSKA PENSJONAT      PENSJONAT W KRYNICY MORSKIEJ

KRYNICA MORSKA WILLE     KRYNICA MORSKA WILLA      WILLE W KRYNICY MORSKIEJ    WILLA KRYNICA MORSKA       KRYNICA MORSKA HOTEL

HOTEL W KRYNICY MORSKIEJ       KRYNICA MORSKA      KRYNICY MORSKIEJ     KRYNICA MORSKA HOTELE ,  KRYNICA MORSKA PENSJONATY

WCZASY NAD MORZEM    KWATERY KRYNICY MORSKIEJ      KRYNICY MORSKIEJ      WCZASY W KRYNICY MORSKIEJ     WCZASY MORZE

WCZASY NAD MORZEM W KRYNICY MORSKIEJ       JASTRZĘBIA GÓRA PENSJONATY      NOCLEGI NAD MORZEM      KRYNICA MORSKA WCZASY Z DZIECKIEM

NOCLEGI KRYNICA MORSKA BLISKO MORZA       NOCLEGI KRYNICA MORSKA TANIO      WCZASY Z DZIECKIEM     WCZASY Z PSEM       WAKACJE NAD MORZEM

KRYNICA MORSKA WCZASY   KRYNICA MORSKA WAKACJE    KRYNICA MORSKA WCZASY RODZINNE      KRYNICA MORSKA HOTEL      KRYNICA MORSKA KWATERY

KRYNICA MORSKA NOCLEG     KRYNICA MORSKA NOCLEGI SYLWESTER     KRYNICA MORSKA APARTAMENTY     KRYNICA MORSKA ATRAKCJE

KRYNICA MORSKA DOMY WCZASOWE      KRYNICA MORSKA MIERZEJA WIŚLANA      MIERZEJA WIŚLANA       ZALEW WIŚLANY       MIERZEJA WIŚLANA NOCLEGI

MIERZEJA WIŚLANA HOTELE     MIERZEJA WIŚLANA PENSJONATY      MIERZEJA WIŚLANA WILLA    KRYNICA MORSKA SYLWESTER    KRYNICA MORSKA TANIO

KRYNICA MORSKA TANIE NOCLEGI      KRYNICA MORSKA TANIE KWATERY     TANIE KWATERY W KRYNICY MORSKIEJ       KRYNICA MORSKA TANIE POKOJE

KRYNICA MORSKA Z DZIECKIEM     KRYNICA MORSKA Z DZIEĆMI   KRYNICA MORSKA Z PSEM       NOCLEGI NAD MORZEM        NOCLEGI KRYNICA MORSKA

NOCLEGI W KRYNICY MORSKIEJ      WCZASY NAD MORZEM     WCZASY NAD MORZEM Z DZIECKIEM       WCZASY NAD MORZEM Z PSEM    WAKACJE NAD MORZEM

WAKACJE W POLSCE      WAKACJE NAD BAŁTYKIEM    URLOP MORZE     URLOP NAD MORZEM POLSKA       URLOP NAD MORZEM BAŁTYCKIM       TANIE NOCLEGI     TANIE NOCLEGI NAD MORZEM       TANIE NOCLEGI GDAŃSK   KRYNICA MORSKA PENSJONAT

NOCLEGI W KRYNICY MORSKIEJ     W KRYNICY MORSKIEJ       O KRYNICY MORSKIEJ       KRYNICA MORSKA      KRYNICY MORSKIEJ

KRYNICA MORSKA INFORMACJE    INFORMACJE KRYNICA MORSKA

 

 

BURSZTYN

 


 
 

Oficjalne dane PGI:

 
W Polsce stwierdzono występowanie bursztynu w utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych.

In situ bursztyn występuje w osadach stref przybrzeżnych morza eoceńskiego. W strefie północnej rozpoznano występowanie bursztynu w okolicy Chłapowa, w rejonie tzw. delty chłapowsko-sambijskiej. W strefie południowej morza eoceńskiego, w rejonie Parczewa, trzeciorzędowe osady bursztynonośne zalegają w spągu złoża kruszywa naturalnego Górka Lubartowska. W obszarze 296,88 ha zasoby bursztynu oszacowano na 1088 ton, przy średniej zasobności 376,8 g/m2.

W rejonie Możdżanowa w dawnym woj. słupskim bursztyny występują w krze polodowcowej osadów trzeciorzędowych (piaskach i żwirkach dolnooligoceńskich i plioceńskich). Zasoby perspektywiczne obszaru ocenia się na ponad 20 ton. W granicach złoża Możdżanowo udokumentowano w kat. C1 10 ton bursztynu.

W osadach czwartorzędowych spotyka się nagromadzenia bursztynu przeniesionego przez lodowiec i rzeki polodowcowe z utworów trzeciorzędowych, głównie z osadów delty chłapowsko - sambijskiej. Duże nagromadzenia tego surowca spotyka się również na plażach bałtyckich od Kołobrzegu ku wschodowi, gdzie występuje on w utworach kopalnych plaż holoceńskich. Złoże Wiślinka I (na południe od Sobieszewa, wschodniego przedmieścia Gdańska) jest przykładem złoża tej genezy. Koncentracje bursztynu w utworach sandrowych stwierdzono także na Kurpiach oraz w rejonie Borów Tucholskich.

 

 
Niedobór zaopatrzenia w surowiec bursztynowy

Po roku 1990 kiedy kraje Europy Środkowo-Wschodniej uwolniły się od dominacji sowieckiej i powróciły do strefy gospodarki rynkowej, a Federacja Rosyjska znacznie złagodziła ograniczenia w ruchu osobowym i kontaktach handlowych ze światem, udało się zaspokoić trwający od zakończenia II wojny światowej głód wyrobów bursztynowych na rynku światowym. Teraz jednak głód może powrócić na skutek zaniechania eksploatacji znanych i w znacznej części dobrze udokumentowanych złóż bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) przez wszystkie kraje nimi dysponujące.

Dla zaspokojenia potrzeb aktualnie czynnych wytwórni bursztynowych, skoncentrowanych w ogromnej większości w czterech krajach: Polsce, Rosji, Litwie i Ukrainie, potrzeba rocznie nie więcej niż 300 ton surowego bursztynu odpowiedniej dla jubilerstwa granulacji i jakości.

Wydobycie powinno zatem przekraczać 1.000 ton, bowiem większość wydobytego materiału jest zbyt drobna lub wadliwa. Tysiąc ton stanowi zaledwie pół promila znanych zasobów naturalnych, które zalegają w pobliżu ośrodków przetwórczych na ogół bardzo płytko i w warstwach niezbyt trudnych dla prowadzenia robót górniczych.

Podstawowe badania geologiczne dają niezwykle optymistyczne oceny samych tylko złóż pierwotnych, nie licząc przemieszczonych przez lodowiec nagromadzeń na obszarze wielu krajów: około miliona ton w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, ponad 650.000 ton w Polsce: u nasady Mierzei Helskiej i na Lubelszczyźnie i nieokreślone jeszcze liczbowo, lecz bardzo liczne złoża ukraińskie. A jest jeszcze zasób pozostawiony w Saksonii, w kopalni Goitsche, nagromadzenia doskonałego surowca pod osadami delty Wisły i wciąż odkrywane nowe znaleziska polodowcowe. To w sumie około 2 miliony ton.

Złoża i nagromadzenia bursztynu bałtyckiego

Kraje położone w obrębie tak zwanej bursztynowej prowincji bałtycko-dnieprowskiej jedynego w świecie obszaru występowania sukcynitu, czyli bursztynu bałtyckiego stanowią wspólną strefę. Polska leży w centrum tego obszaru, którego granice przebiegają jak następuje:

- od północy po linii Friedrichshavn (północ Jutlandii) – Lipawa na Łotwie do Homla na Białorusi

- na zachodzie od Wysp Fryzyjskich do Saksonii (Bitterfeld)

- na wschodzie od Homla wzdłuż Dniepru do Dniepropietrowska

- na południu od Bitterfeldu przez Kraków do ujścia Bohu.

Taką lokalizację złóż spowodował układ lądów w okresie trzeciorzędu w środku dzisiejszej Europy. Największy ląd stanowiła wówczas Fennoscandia, obejmująca całą obecną Skandynawię i Bałtyk. Morze eoceńskie rozciągało się przez dzisiejsze północne Niemcy, Polskę i Ukrainę, a na południe od niego leżał archipelag wysp, porośniętych “bursztynowym lasem” podobnie jak Fennoscandia. Bursztyn powstawał w deltach rzek przenoszących do morza żywiczne pnie i bryły zastygłej żywicy. Morska woda była nieodzownym katalizatorem fosylizacji żywicy.

Największa delta rzeki gromadzącej materiał z całej Fennoscandii powstała w obrębie dzisiejszej Zatoki Gdańskiej i obszarów na wschód i zachód od niej położonych. Materiał z niej został w znacznej części redeponowany wskutek ruchów tektonicznych i później naporu lodowca, a tylko skrajne jej części na wschodzie i zachodzie zachowały się.

Pierwotne nagromadzenia bursztynu zachowały się na całym półwyspie sambijskim w Obwodzie Kalinigradzkim Federacji Rosyjskiej i w Polsce na zachód od Chłapowa. Stąd bursztynodajna delta nosi nazwę Sambijsko-Chłapowskiej. Zawiera ona znaczną większość znanych współcześnie zasobów bursztynu bałtyckiego.Zasoby na Sambii określili rosyjscy uczeni na około 1 milion ton, z czego 127.000 ton zostało dokładnie zlokalizowane w toku wierceń przygotowawczych do eksploatacji złóż. Polskie wiercenia pod Chłapowem określiły zasobność złoża na 643.000 ton. Szczegółowe badania zostały jednak odłożone w czasie, bowiem w latach 70-tych oceniono, iż brak jest środków na zbudowanie kopalni szybowej a nie odkrywki, a to z racji zalegania bursztynu na znacznej głębokości pod powierzchnią gruntu. Nie mniej wstępne wiercenia pozwoliły ustalić grubą warstwę “niebieskiej ziemi”, w której zalega tu bursztyn i bogatszą niż na Sambii zawartość bursztynu w metrze sześciennym urobku (do 6 kg/m3). W województwie lubelskim jest udokumentowane złoże “Górka Lubartowska” w okolicach Parczewa, które ma charakterystykę podobną do, w dalszej części omówionych, złóż na Wołyniu. Złoże bursztynu w delcie Parczewa opracowane zostało przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie jako złoże, którego zasoby oszacowano na około 10.000 ton bursztynu. Złoże jest na niewielkiej głębokości, co rokuje możliwość jego eksploatacji.

W Polsce występuje wiele wtórnych, polodowcowych nagromadzeń bursztynu w różnych rejonach kraju (np. Kurpie, okolice Gdańska np. Bursztynowa Góra, Bory Tucholskie i Kaszubszczyna).

Najważniejsze są nagromadzenia na plażach kopalnych w delcie Wisły z racji najpiękniejszych odmian bursztynu.

 


pgi.gov.pl

 
Rozpoznanie złóż a nie wydobycie bursztynu pod Lublinem

Tygodnik „Newsweek” podał, że Grzegorz Rutkowski, garwoliński jubiler, będzie wydobywał bursztyn pod Lublinem – sprawdziliśmy to i okazało się, że to na razie tylko „fakt medialny”.

Na terenie gmin Niedźwiada i Ostrówek na Lubelszczyźnie znajdują się jedne z największych złóż bursztynu w Polsce. Już w listopadzie ruszą prace przy jego wydobyciu – tak na początku listopada poinformowała jedna z agencji prasowych, a w ślad za nią tygodnik „Newsweek” (18.11.2007) w artykule „Bursztynowa górka”. Niestety, jak wynika z rozmowy z urzędnikami tamtejszych gmin, prace jeszcze nie ruszyły. Poza tym, w połowie listopada Grzegorz Rutkowski uzyskał koncesję na rozpoznanie i poszukiwanie złóż bursztynu, a nie – jak donosiły ogólnopolskie media – na wydobycie. Koncesja obejmuje kilkanaście działek należących do osób prywatnych. Jednak jeżeli przedsięwzięcie Grzegorza Rutkowskiego wypali, urzędnicy podlubelskich gmin nie wykluczają udostępnienia swoich terenów.
W tej sytuacji gmina Gdańsk nadal pozostaje jak do tej pory jedyną w Polsce, która zdecydowała się na dzierżawę gruntów pod rozpoznanie złóż bursztynu. Urzędnicy w gdańskim magistracie cieszą się, że inne gminy w Polsce rozważają możliwość pójścia w ich ślady. „Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisując 7 lipca zarządzenie w tej sprawie, zadeklarował chęć podzielenia się naszym doświadczeniem z samorządowcami z innych części Polski. Służymy naszą pomocą podlubelskim gminom, tym bardziej że nasze regulacje prawne zostały już wprowadzone w życie. Kontaktowałem się już w tej sprawie z urzędnikiem z gminy Niedźwiada” – komentuje doniesienia ogólnopolskich mediów o poszukiwaniu bursztynu na Lubelszczyźnie Robert Pytlos, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. bursztynu. A jest się o co bić: w województwie lubelskim udokumentowano złoże “Górka Lubartowska” w okolicach Parczewa (teren gminy Niedźwiada). Dokumentacja opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie szacuje je na 10 000 ton bursztynu, położonego na niewielkiej głębokości, co ułatwia jego eksploatację. Gdański urzędnik zapowiada także, że w następnym tygodniu spotka się z wójtem jednej z pomorskich gmin, która tak jak podlubelscy samorządowcy poważnie rozważa możliwość udostępnienia swoich terenów pod rozpoznanie złóż bursztynu.

Rozpoznanie złóż a nie wydobycie bursztynu pod Lublinem

Tygodnik „Newsweek” podał, że Grzegorz Rutkowski, garwoliński jubiler, będzie wydobywał bursztyn pod Lublinem – sprawdziliśmy to i okazało się, że to na razie tylko „fakt medialny”.

Na terenie gmin Niedźwiada i Ostrówek na Lubelszczyźnie znajdują się jedne z największych złóż bursztynu w Polsce. Już w listopadzie ruszą prace przy jego wydobyciu – tak na początku listopada poinformowała jedna z agencji prasowych, a w ślad za nią tygodnik „Newsweek” (18.11.2007) w artykule „Bursztynowa górka”. Niestety, jak wynika z rozmowy z urzędnikami tamtejszych gmin, prace jeszcze nie ruszyły. Poza tym, w połowie listopada Grzegorz Rutkowski uzyskał koncesję na rozpoznanie i poszukiwanie złóż bursztynu, a nie – jak donosiły ogólnopolskie media – na wydobycie. Koncesja obejmuje kilkanaście działek należących do osób prywatnych. Jednak jeżeli przedsięwzięcie Grzegorza Rutkowskiego wypali, urzędnicy podlubelskich gmin nie wykluczają udostępnienia swoich terenów.
W tej sytuacji gmina Gdańsk nadal pozostaje jak do tej pory jedyną w Polsce, która zdecydowała się na dzierżawę gruntów pod rozpoznanie złóż bursztynu. Urzędnicy w gdańskim magistracie cieszą się, że inne gminy w Polsce rozważają możliwość pójścia w ich ślady. „Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisując 7 lipca zarządzenie w tej sprawie, zadeklarował chęć podzielenia się naszym doświadczeniem z samorządowcami z innych części Polski. Służymy naszą pomocą podlubelskim gminom, tym bardziej że nasze regulacje prawne zostały już wprowadzone w życie. Kontaktowałem się już w tej sprawie z urzędnikiem z gminy Niedźwiada” – komentuje doniesienia ogólnopolskich mediów o poszukiwaniu bursztynu na Lubelszczyźnie Robert Pytlos, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. bursztynu. A jest się o co bić: w województwie lubelskim udokumentowano złoże “Górka Lubartowska” w okolicach Parczewa (teren gminy Niedźwiada). Dokumentacja opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie szacuje je na 10 000 ton bursztynu, położonego na niewielkiej głębokości, co ułatwia jego eksploatację. Gdański urzędnik zapowiada także, że w następnym tygodniu spotka się z wójtem jednej z pomorskich gmin, która tak jak podlubelscy samorządowcy poważnie rozważa możliwość udostępnienia swoich terenów pod rozpoznanie złóż bursztynu.

KRYNICA MORSKA

NOCLEGI W KRYNICY MORSKIEJ

TANIE NOCLEGI MORZE

KRYNICA MORSKA HOTELE

KRYNICA MORSKA PENSJONATY

HOTEL NAD MORZEM

WILLA JOKER

WEEKEND W KRYNICY MORSKIEJ

SYLWESTER KRYNICA MORSKA

APARTAMENTY KRYNICA MORSKA

TANIE NOCLEGI NAD MORZEM

KRYNICA MORSKA DZIAŁKA BUDOWLANA

LAKIERY TCZEW

LAKIERY ELBLĄG

PHU ROMAN